«Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 18. Право» засновано в 2004 році Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова (нині - Український державний університет імені Михайла Драгоманова) за ініціативи ректора, академіка В. П. Андрущенка та проректора з наукової роботи, професора Г. І. Волинки та Науково-дослідним інститутом інформатики і права Національної академії правових наук України.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова – державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації з понад 180-річною науковою й освітньою традицією. Упродовж своєї історії університет утвердився на високому міжнародному рівні як європейський вищий навчальний заклад. На сьогодні університет співпрацює із сотнею університетів у 50 країнах світу.

Університет посів 18 місце в національному рейтингу вищих навчальних закладів «ТОП – 200 Україна» 2017 року.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова є активним суб’єктом європейського освітнього простору. Свідченням міжнародного визнання університету є прийняття закладу індивідуальним членом Європейської Асоціації університетів, Міжнародної Асоціації університетів, Євроазійської Асоціації університетів, а також обрання ректора університету президентом Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи.

Видання «Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 18. Право» складається з 23 серій за різними напрямами: педагогічні, біологічні, географічні, історичні, економічні, політичні, психологічні, фізико-математичні, філологічні, філософські, юридичні та інші науки.

Збірник наукових праць «Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 18. Право» висвітлює актуальні наукові та практичні досягнення і тенденції юриспруденції; публікує новітні дослідження у сфері історії та теорії держави і права, конституційного, адміністративного, інформаційного фінансового, цивільного, господарського, кримінального, освітнього, міжнародного права тощо.

Метою збірника «Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 18. Право» є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників з актуальних загальнотеоретичних та галузевих юридичних питань.

Ця мета визначає основні завдання:

– сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі юридичних наук;

– активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень юридичної науки;

– сприяти розширенню зв'язків Українського державного університету імені Михайла Драгоманова з науковими та освітніми спільнотами.

У журналі публікуються статті провідних вітчизняних та іноземних учених, а також здійснюється популяризація наукових досліджень із юридичних наук.

Редакція «Наукового часопису Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 18. Право» запрошує долучитись до колективу авторів видання та зробити свій внесок у розвиток наукової думки.