«Науковий часопис Українського державного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Право» засновано в 2004 році Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова (нині - Український державний університет імені Михайла Драгоманова) за ініціативи ректора, академіка В. П. Андрущенка та проректора з наукової роботи, професора Г. І. Волинки та Науково-дослідним інститутом інформатики і права Національної академії правових наук України.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова – державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації з понад 180-річною науковою й освітньою традицією. Упродовж своєї історії університет утвердився на високому міжнародному рівні як європейський вищий навчальний заклад. На сьогодні університет співпрацює із сотнею університетів у 50 країнах світу.

Університет посів 18 місце в національному рейтингу вищих навчальних закладів «ТОП – 200 Україна» 2017 року.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова є активним суб’єктом європейського освітнього простору. Свідченням міжнародного визнання університету є прийняття закладу індивідуальним членом Європейської Асоціації університетів, Міжнародної Асоціації університетів, Євроазійської Асоціації університетів, а також обрання ректора університету президентом Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи.

Видання «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова» складається з 23 серій за різними напрямами: педагогічні, біологічні, географічні, історичні, економічні, політичні, психологічні, фізико-математичні, філологічні, філософські, юридичні та інші науки.

Збірник наукових праць «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Право» висвітлює актуальні наукові та практичні досягнення і тенденції юриспруденції; публікує новітні дослідження у сфері історії та теорії держави і права, конституційного, адміністративного, інформаційного фінансового, цивільного, господарського, кримінального, освітнього, міжнародного права тощо.

Метою збірника «Науковий часопис Українського державного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Право» є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників з актуальних загальнотеоретичних та галузевих юридичних питань.

Ця мета визначає основні завдання:

– сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі юридичних наук;

– активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень юридичної науки;

– сприяти розширенню зв'язків Українського державного університету імені Михайла Драгоманова з науковими та освітніми спільнотами.

У журналі публікуються статті провідних вітчизняних та іноземних учених, а також здійснюється популяризація наукових досліджень із юридичних наук.

Редакція «Наукового часопису Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Право» запрошує долучитись до колективу авторів видання та зробити свій внесок у розвиток наукової думки.