Головний редактор:

Стеценко В. Ю., доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін, Український державний університет імені Михайла Драгоманова.

 

Редакційна колегія:

Андрусишин Б. І., доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії історичних наук, декан факультету політології та права, Український державний університет імені Михайла Драгоманова;

Бєлєвцева В. В., доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідної лабораторії правових проблем та юридичної відповідальності у сфері цифровізації, Науково-дослідний інститут інформаційного суспільства і права Національної академії правових наук України;

Бєляков К. І., доктор юридичних наук, професор, завідувач науково-дослідного відділу, Науково-дослідний інститут інформаційного суспільства і права Національної академії правових наук України;

Білозьоров Є. В., кандидат юридичних наук, доцент, заступник директора навчально-наукового інституту № 2, Національна академія внутрішніх справ;

Віхляєв М. Ю., доктор юридичних наук, професор, заступник директора, Видавничий дім «Гельветика»;

Дніпров О. С., доктор юридичних наук, керівник, Апарат Офісу Президента України;

Добковскі Ярослав, габілітований доктор права, професор, завідувач кафедри адміністративного права та науки про адміністрацію Факультету права та адміністрації, Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині (Республіка Польща);

Довгань О. Д., доктор юридичних наук, професор, радник при дирекції інституту, Науково-дослідний інститут інформаційного суспільства і права Національної академії правових наук України;

Зозуля І. В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики факультету № 6, Харківський національний університет внутрішніх справ;

Золотар О. О., доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідного сектору прав і безпеки людини в інформаційній сфері, Науково-дослідний інститут інформаційного суспільства і права Національної академії правових наук України;

Корж І. Ф., доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідної лабораторії військового права, права національної та міжнародної безпеки, Науково-дослідний інститут інформаційного суспільства і права Національної академії правових наук України;

Ларкін М. О., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та правосуддя, завідувач кафедри методології науки та міжнародної освіти, Запорізький національний університет;

Монаєнко А. О., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, керівник, Центр дослідження проблем адміністративної юстиції Київського регіонального центру Національної академії правових наук України;

Опольська Н. М., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права, Вінницький національний аграрний університет;

Пилипчук В. Г., доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, директор, Науково-дослідний інститут інформаційного суспільства і права Національної академії правових наук України;

Тильчик В. В., доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи, Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»;

Токарчук О. В., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії держави і права, Український державний університет імені Михайла Драгоманова.