Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

Серія 18. Право

запрошує до публікації науковців, аспірантів, студентів ЗВО та науково-дослідних установ, а також практичних працівників, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері юридичних наук.

 

Приймаються статті до Випуску № 41, 2024
Прийом матеріалів до 31 травня 2024 р.
Розміщення електронної версії після 30 серпня 2024 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 30 вересня 2024 р.

 

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БУКЛЕТ

ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

Для опублікування статті у № 41, 2024 необхідно до 31 травня 2024 року включно:

  • заповнити довідку про автора за посиланням;
  • надіслати на електронну пошту редакції Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. статтю, оформлену згідно вказаних вимог;

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті (single-blind review – рецензент знає автора, але автор не знає рецензента). Після проходження рецензування автор отримає на електронну скриньку лист із результатами рецензування (Статтю прийнято до публікації або Статтю необхідно доопрацювати).

Після офіційного підтвердження та надання реквізитів від редакції журналу автором здійснюється оплата.

  • надіслати квитанцію про сплату вартості публікації.

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у журналі «Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 18. Право» складає 800 грн за одну статтю обсягом до 12 стор., у разі перевищення обсягу 12 стор. додатково сплачується 50 грн. за кожну наступну сторінку статті. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Література, анотації та інформація про автора також входять до загальної кількості сторінок публікації, що оплачується.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗМІСТУ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

 Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, не приймаються до редагування і публікації.

 

Формат А 4; поля – 2 см (нижнє) х 2 см (верхнє), 3 см (ліве) х 1,5 см (праве); абзац – 1,25 см; міжрядковий інтервал – 1,5 см; шрифт – Times New Roman; кегль – 14.

 

 Структура статті:

1. УДК

2. Прізвище, ім’я, по батькові.

3. Назва статті (українською та англійською мовами).

4. Анотація (1800 друкованих знаків) та ключові слова (8-10 слів) – українською та англійською мовами.

5. Текст статті.

6. Використана література, оформлена згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з поправками (код УКНД 01.140.40).

7. References.

При транслітерації дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. №55.

8. Відомості про автора (-ів) українською і англійською мовами: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання (за наявності); посада, організація, в якій працює автор, електронна адреса.

 

Рецензування статей

Академічна доброчесність

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Заборона використання наукових праць країни-окупанта

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Етичні норми

Редакція журналу «Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 18. Право» підтримує певний рівень вимог при відборі і прийомі статей, представлених в редакцію. Ці норми визначаються науковим напрямком журналу і стандартами якості наукових робіт та їх викладу, прийнятими в науковому співтоваристві.

Редакція закликає дотримуватися принципів Кодексу етики наукових публікацій, розробленого Комітетом з етики наукових публікацій (COPE).

Етичні зобов’язання редакторів журналу

Редактор повинен без упередження розглядати всі рукописи, представлені до публікації, оцінюючи кожен належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів).

Не допускається до публікації інформація, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.

Усі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов’язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.

Рішення редактора щодо прийняття статті до публікації базується на таких характеристиках статті, як важливість результатів, оригінальність, якість викладу матеріалу та відповідність профілю журналу. Рукописи можуть бути відхилені без рецензування, якщо редактор вважає, що вони не відповідають профілю журналу. При прийнятті таких рішень редактор може консультуватися із членами редакційної колегії або рецензентами.

Етичні зобов’язання авторів

Автори повинні гарантувати, що вони написали абсолютно оригінальні статті, і якщо автори використовували роботу або слова інших, то це було належним чином оформлено у вигляді посилань або цитат у лапках.

Подання ідентичної статті більш ніж в один журнал розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятною.

Стаття має бути структурованою, містити достатньо посилань і оформленою згідно вимог.

Недобросовісні або завідомо неточні ствердження у статті представляють собою неетичну поведінку і є неприйнятними.

Автор, який здійснює листування із редакцією, має гарантувати, що всі співавтори ознайомилися та затвердили кінцеву версію статті, а також погодилися на її публікацію.

Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації. Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами за можливий збиток, викликаний публікацією статті. Редакція має право вилучити статтю, якщо з’ясується, що в процесі публікації статті були порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора.

Етичні зобов’язання рецензентів

Для забезпечення об’єктивності оцінювання рукописів редакція дотримується подвійного «сліпого» рецензування

Оскільки рецензування рукописів є істотним етапом у процесі публікації і, таким чином, у реалізації наукового методу як такого, кожен учений зобов’язаний виконувати певну долю робіт з рецензування.

Якщо обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі, він повинен відразу повернути рукопис.

Рецензент повинен об’єктивно оцінити якість рукопису, представлену експериментальну і теоретичну роботу, її інтерпретацію і виклад, а також врахувати, якою мірою робота відповідає високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.

Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому засновані їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.

Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.

Рецензенти не повинні використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, аргументи або інтерпретації, що містяться в даному рукописі, якщо на це немає згоди автора.

 

Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів (двостороннє «сліпе» рецензування). Рецензуються статті, які повністю відповідають вимогам до оформлення та змісту наукових статей і які не викликали зауважень та заперечень на етапі первинного контролю редакційної колегії. Рукописи, які не відповідають цим вимогам, не допускаються до рецензування. Якщо у редакції виникли зауваження до поданої статті, такий рукопис повертається автору для доопрацювання та вдосконалення.

Рецензування проводиться конфіденційно протягом трьох-п’яти днів з моменту надходження статті автора до журналу. Рецензування допомагає автору підвищити якість наукової статті, а також дає підстави редакційній колегії прийняти рішення про її публікацію чи відмову у такій.

Рецензією є відповідно заповнений формуляр з обов’язковим переліком зауважень до статті. Редакційна колегія передає зауваження безпосередньо автору статті. Стаття не підлягає публікації у разі небажання автора внести виправлення в її текст.

Авторів, чиї статті отримали негативну рецензію від рецензента (або помічені в плагіаті, або інші причини відмови), просимо не подавати свої статті (повторно / нові) протягом року згідно з Міжнародними правилами публікацій в наукових журналах.

 

З приводу будь-яких запитань звертайтесь до редакції за контактами.