Вчені-юристи згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Саме тому фахові журнали об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності. Видання «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Право» безумовно підтримує цю ініціативу.

Кожен, хто опублікує статтю в одному із зазначених нижче видань після 1 вересня 2022 року на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску, матиме можливість двічі впродовж поточного року та до кінця 2023 року безоплатно опублікувати свій доробок у наступних номерах цього самого журналу.

Наразі в період воєнного стану в Україні триває набір статей до 30 вересня у 18 видань з юридичних наук:

- Юридичний науковий електронний журнал;

- Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права;

- Юридичний бюлетень;

- Південноукраїнський правничий часопис;

- Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика;

- Екологічне право;

- Law. State. Technology;

- Нове українське право;

- Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право;

- Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція»;

- Право і суспільство;

- Ампаро;

- Прикарпатський юридичний вісник;

- Науковий вісник публічного та приватного права;

- Юридичний вісник;

- Правові новели;

- Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки;

- Публічне право. 

Інформація про можливість подання статті в «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Право» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.