Рік заснування: 2004

 

ISSN: 2412-9135 (print)

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 22863-12763ПР від 19.08.2017 р.

 

Фахова реєстрація: На підставі Наказу МОН України від 09.02.2021 № 157 (додаток 4) журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальностей 081 – Право, 262 – Правоохоронна діяльність, 293 – Міжнародне право.

 

Науковий журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

 

Засновник: Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України

 

Мова видання: українська, англійська, іспанська, італійська, німецька, польська, словацька, угорська, французька, чеська

 

Періодичність: 2 рази на рік

 

 Адреса редакції: Український державний університет імені Михайла Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9