Науковий часопис № 34

Титульна сторінка

Зміст

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Андрусишин Б.І., Токарчук О.В.
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ ДОБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

Акуленко В. І.
ДЕМОНТАЖ ЛЕНІНСЬКОГО ПЛАНУ МОНУМЕНТАЛЬНОЇ ПРОПАГАНДИ

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Білозьоров Є. В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СУЧАСНОСТІ

Гавронська Т.В.
ПОНЯТТЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ПРИ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ У ДЕРЖАВІ

Губань Р. В.
СТАНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРИ МИРУ В СЕРЕДНІ ВІКИ

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стеценко В.Ю., Гоцуляк О.О.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В СФЕРІ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

ТРУДОВЕ ПРАВО
Купіна Л.Ф., Красенко М.М.
ПРАВО НА ПРАЦЮ ЖІНОК: ІСТОРІЯ ПРАВОВОЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Пономаренко В. В.
РІВЕНЬ, СТРУКТУРА І ДИНАМІКА КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД 2014-2018 РОКІВ

Жмур Ю.М., Деркач О.О.
НЕПОВНОЛІТНЯ ОСОБА (ДИТИНА) ЯК СУБ ‘ЄКТ ЗЛОЧИНУ І ЯК ПОТЕРПІЛИЙ ВІД ЗЛОЧИНУ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Золотар О.О., Думінська Д.А.
ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА КОМП’ЮТЕРНУ ПРОГРАМУ

НАШІ АВТОРИ