Науковий часопис № 35

Титульна сторінка

Зміст

Бобріченко В. В.
ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ У ТРАКТУВАННІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Гавронська Т. В.
КИЇВСЬКА РУСЬ І ЇЇ ДИПЛОМАТІЯ В ІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ Х СТОЛІТТЯ: ВІДНОШЕННЯ З ДЕРЖАВАМИ ЄВРОПИ ТА АЗІЇ

Гуйван П. Д.
СТРОКИ ЗДІЙСНЕННЯ РЕГУЛЯТИВНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА, ЇХНІ ВІДМІННОСТІ ВІД ПРИСІЧНОГО СТРОКУ

Ковальчук О. В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ В УКРАЇНІ

Кузьмич О. Я.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БОРЖНИКА ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ, НА ЯКИХ БУЛО ПОКЛАДЕНО ЙОГО ВИКОНАННЯ (Ч. 1 СТ. 618 ЦК УКРАЇНИ)

Самійленко-Войнаровська І. О.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПРАВА ДИТИНИ НА СІМ’Ю

Synieokyi O. V.
VIRUSES THAT CONTINUE TO KILL ROCK (WHY ARE LEGAL REMEDIES NO LONGER EFFECTIVE?)

Токарчук О. В.
МОВНЕ ПИТАННЯ ЯК ЧИННИК ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

РЕЦЕНЗІЇ

Андрусишин Б. І.
ПРАВОВА ПОЛІТОЛОГІЯ – ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНА НАУКОВА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА