Науковий часопис № 36

Титульна сторінка

Зміст

Антощук А. О., Гриненко К. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ОСОБИ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВІДЕОЗАПИСУ

Бліхар М. М.
ПУБЛІЧНИЙ ІНТЕРЕС В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ

Буковинська Н. А.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Глущенко М. П.
РОЛЬ ПРОФСПІЛОК У ЗАХИСТІ ТРУДОВИХ ПРАВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Заяць О. С.
ІНТЕНЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СВІТОГЛЯДНИХ ОЗНАК ПРОФЕСІЙНОЇ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Зицик С. Г.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

Калетнік Г. М., Опольська Н. М.
НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ В РОЗРІЗІ ПРЕЦЕДЕНТНОЇ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ ІЗ ПРАВ ЛЮДИНИ

Кончаковська В. В., Макарова О. В.
ПРИЧИНИ ФОРМУВАННЯ КРИМІНОГЕННОЇ ПОВЕДІНКИ У НЕПОВНОЛІТНІХ

Сизоненко А. С.
ПРОФІЛАКТИКА ЮВЕНАЛЬНОЇ КРИМІНАЛЬНО ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПРОВІДНИЙ МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ

Терехов В. Ю.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РОБОТИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УМОВАХ НЕСПРИЯТЛИВОЇ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПРОТИДІЇ ГОСТРІЙ РЕСПІРАТОРНІЙ ХВОРОБІ COVID-19)

Томляк Т. С.
ГЕНЕЗИС ПРИНЦИПУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Харитонов Р. Ф.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ ТА США (1991–1994 РР.)

Чорний Г. О., Савченко Р. І.
ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК ОДНІЄЇ З ПРИЧИН ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ НАСИЛЬСТВА

Чорний Г. О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО ФІНГЕРПРИНТА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ТЕРОРИСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ