Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Кириленко В. І., Кириленко Л. М.
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Ковальчук А. Т.
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ НБУ І ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Куклін О.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ОСВІТИ

Музичук І. В.
ВПЛИВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ НА ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Підопригора Л. А.
ОБ’ЄКТИВНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Радченко В. В.
ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Романютін І. А.
ПРИЧИНИ ІПОТЕЧНОЇ КРИЗИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Сандугей В. В.
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Штундер І. О.
ЗАЙНЯТІСТЬ МОЛОДІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Шульга О. А.
СТАН АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЙОГО РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

МІКРОЕКОНОМІКА

Домбровська С. М., Левчук В. Г.
ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕРЖАВНЕ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ СТРАТЕГІЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Куліпанов К. О.
ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ОЦІНКИ ТА ВИНАГОРОДИ ТРУДОВОГО ВНЕСКУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Романовський О. О.
ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ США

Сафонова В. Є.
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СУСПІЛЬНОГО ФЕНОМЕНУ

ПРАВО

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Андрусишин Б. І., Бондаренко В. Д.
ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ: ПРИРОДА, ЗМІСТ, ХАРАКТЕР ФУНКЦІОНУВАННЯ, ТИПОЛОГІЗАЦІЯ

Білозьоров Є. В.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Держалюк О. М.
КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ЗАПИТІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ СЕКРЕТАРІАТУ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ)

Дзюман О.В.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ В КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ ЗАКРИТОГО ТИПУ

Дубчак Л. С.
СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ

Зінченко О. В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Калакура В. Я.
МІЖДЕРЖАВНЕ УСИНОВЛЕННЯ ЯК ОБ`ЄКТ КОЛІЗІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Корнієнко П. С.
ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ПІД БУДІВНИЦТВО ЗАЛІЗНИЦЬ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) – НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Михальнюк О. В.
ПОРУКА У ЗАКОНОДАВСТВІ, ЩО ДІЯЛО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ З ПОЧ. 40-Х РР. ХІХ ДО КІН. 90-Х РР. ХХ СТ.СТ.

Половко І. В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КИЇВСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЯХ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.)

Потапенко Н. А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВООСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Слободянюк А. Є.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОВИХ ЗАВДАНЬ З ПРАВОВОЇ ОСВІТИ У ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНИХ ТА СТУДЕНТСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ

Токарчук О. В.
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА СТАНОВЛЕННЯ СВІТОГЛЯДУ С. П. ШЕЛУХІНА

Ференц А. М.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ГРОМАДЯН У СФЕРІ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Стеценко В. Ю.
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ СТРАХУВАННЯ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

Ярошенко М. О.
КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В КІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ