Науковий часопис № 33

Титульна сторінка

Зміст

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Токарчук О. В.
ОКРЕМІ ЗАСАДИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ У НАУКОВОМУ ДОРОБКУ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ У 20-30-Х РР. ХХ СТ.

Губань Р. В.
РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ МИРУ В СТАРОДАВНЬОМУ СВІТІ

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Огірко Р.С.
КОНЦЕПЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО І АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ

Деркачова Н.О.
МИХАЙЛО ФЛЕГАНТОВИЧ ВЛАДИМИРСЬКИЙ-БУДАНОВ – ЯК ОДИН ІЗ ЗАСНОВНИКІВ КИЇВСЬКОЇ ІСТОРИКО-ЮРИДИЧНОЇ ШКОЛИ

Макарова О. В., Галенко Т. М.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМ ДЕФОРМАЦІЇ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ

МЕДИЧНЕ ПРАВО

Морозова О.О., Морозова В.О.
ЗАХИСТ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА ТАЄМНИЦЮ ПРО СТАН СВОГО ЗДОРОВ’Я

ТРУДОВЕ ПРАВО

Купіна Л.Ф.
РІЗНОВИДИ СОЦІАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Жмур Ю.М., Грицан В.П.
ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Стеценко В.Ю., М’якота В.В.
ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ У СУДІ ПРИСЯЖНИХ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Золотар О.О., Матвійчук І.А.
ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ НА 2007-2015 РОКИ. АНАЛІЗ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Левандовски Е.Н.
ТОРПЕДИРУЮЩИЙ ИСК КАК РАЗНОВИДНОСТЬ FORUM SHOPPING В ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ЧАСТЬ II: РЕФОРМА И ДЕКРЕТ ЕС № 1215/2012

НАШІ АВТОРИ