Науковий часопис № 37

Титульна сторінка

Зміст

Білозьоров Є. В.
ПСИХОЛОГІЧНА ШКОЛА ПРАВА ЯК ПІДҐРУНТЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ ПРАВОЗНАВСТВА

Голдовський А. Г.
РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НАРОДУ НА УЧАСТЬ У ЗАКОНОТВОРЧОСТІ ШЛЯХОМ ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО РЕГЛАМЕНТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ»

Корчова І. В.
ТЕРМІН «ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) У СФЕРІ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ» В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ

Новосад І. В.
ДОГОВІР ЗА РИМСЬКИМ ПРИВАТНИМ ПРАВОМ І ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В СУЧАСНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Прейс Є. В.
ПОЛОЖЕННЯ П. 2 Ч. 2 СТ. 61 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ» В КОНТЕКСТІ ІДЕЇ ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ

Туровець Ю. М.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

Філатов В. В.
РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ В КОНЦЕПЦІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ

Шабетя С. А.
АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ НОВЕЛ ЩОДО ВВЕДЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ВОЄННОГО СТАНУ